เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารฝ่ายบุคคล

career

Full Time  |  113 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี, มีนบุรี ร่มเกล้า  |  Posted on Dec 02, 2017 ← Back

Job Description

  • จัดทำข้อมูลและเอกสารด้านระบบคุณภาพ(KPI,GMP,ISO) ในส่วนงานของฝ่ายบุคคล(HR)
  • ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ในเรื่องระบบคุณภาพของฝ่ายบุคคล(HR)
  • จัดทำบันทึกวาระการประชุมของฝ่ายบุคคล(HR)


Requirements:

  1. เพศหญิง อายุ 24ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ,มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์งานเอกสารในฝ่ายบุคคล ด้านระบบคุณภาพ 1ปี ขึ้นไป
  4. มีทักษะการใช้ MS Office
  5. **โปรดระบุประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในใบสมัครให้ชัดเจน
  6. ***สามารถปฏิบัติงาน ณ โรงงานที่ลำลูกกา คลอง13 ได้ในอนาคต (มีเบี้ยเลี้ยงและรถรับ-ส่ง)


How to Apply

ท่านที่สนใจตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์นี้หรือส่งประวัติโดยย่อ มาที่ pakin.tan@neo-factory.biz 
หรือ   jobthai.com ,  jobtopgun.com  และ  jobsdb.com

If you want to apply, please click at below button.
Share this Post: